Zastosowanie klimatyzacji na stanowisku pracy jest częstym warunkiem bezwzględnie koniecznym do wykonywania czynności służbowych. Dobrej jakości klimatyzatory pozwalają osiągnąć warunki klimatyczne odpowiadające wymaganiom określonym w stosownych normach sanitarnych. Zastosowanie znajdują tu podobne rozwiązania, jak w przypadku pomieszczeń domowych. Różnicą są moce urządzeń, które w zakładach pracy są zazwyczaj większe. W budynkach o bardzo dużej ilości pomieszczeń i większej powierzchni stosuje się wydajne systemy.

Nowoczesne urządzenia wentylacyjne służą nie tylko do dostarczania powietrza świeżego, ale poprzez jego obróbkę zapewniają w pomieszczeniach żądaną temperaturę oraz wilgotność. System wentylacyjny składa się ze specjalnych komponentów, głównie: centrali wentylacyjnej oraz instalacji. Sama instalacja, to kanały doprowadzające powietrze w wymagane miejsce. Centrale są projektowane i przeznaczone do instalacji w budynkach biurowych, szkolnych, zakładach produkcyjnych, sklepach, muzeach, budynkach mieszkalnych, hotelach i wieli innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.